De EVS non-profit Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, als giften en donaties. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI aangewezen zijn, hebben deze belastingvoordelen. Als u EVS financieel ondersteunt kunnen deze aftrekbare giften op uw aangifte inkomstenbelasting afgetrokken worden.
ANBI Nummer: RSIN / fiscaal nummer: 806492521

WIJ ZIJN BEZIG MET DE VOORSCHRIFTEN VAN AVG

Vul in: uw naam, uw mailadres, uw bedrag en kies voor welk project de gift gebruikt dient te worden.
Wij danken u hartelijk voor uw financiële ondersteuning

Naam*

E-mailadres*

Project*

Bedrag €*